Olympic Tin học Sinh viên

Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Giới thiệu chung

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước.

Từ năm 2006, Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bắt đầu tham gia cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam từ năm 2020. Trải qua hơn 21 năm, các thế hệ sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC