Olympic Tin Học Sinh Viên 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XVII năm 2020

Từ năm 2004 đến nay, Olympic Tin học sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã trở thành cuộc thi học thuật truyền thống của sinh viên Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM. 
Nhằm chuẩn bị cho các khối thi cá nhân tham dự kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam diễn ra vào 08/12/2020 đến 11/12/2020 tại Đại học Cần Thơ, Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên sẽ tổ chức Olympic Tin học sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XVII năm 2020


Các khối thi
  1. Khối cá nhân Siêu Cúp: dành cho Sinh Viên đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Olympic Tin học Quốc Tế, kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia môn Tin học, Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (khối Siêu Cúp hoặc Chuyên Tin). 
  2. Khối cá nhân Chuyên Tin: dành cho Sinh Viên từ năm thứ hai trở đi (thuộc khoa Công nghệ Thông tin hay khoa Toán – Tin) và không thuộc khối thi cá nhân Siêu Cúp. 
  3. Khối cá nhân không Chuyên Tin: dành cho sinh viên năm thứ nhất hệ Cao Đẳng hoặc năm thứ nhất hệ Đại Học và không thuộc khối thi cá nhân Siêu Cúp. 
  4. Khối cá nhân Cao Đẳng: dành cho sinh viên Cao Đẳng và không thuộc khối thi cá nhân Siêu Cúp
Hình thức, nội dung thi, cách chấm điểm các khối thi cá nhân
Hình thức thi: thi lập trình và kỹ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán theo yêu cầu. 
Thời gian làm bài: dự kiến là 180 phút (tất cả các khối thi) 
Ngôn ngữ lập trình: 
  • Khối Siêu Cúp và Chuyên Tin: C/C++ hoặc Java. 
  • Khối Không Chuyên và Cao Đẳng: Pascal, C/C++ hoặc Java. 
  • Cách chấm điểm và đánh giá: Chấm theo các bộ dữ liệu đầu vào (input), và kết quả trả ra (output).

Thời gian và địa điểm thi
Thời gian (dự kiến): sáng thứ bảy 24/10/2020 
Địa điểm: trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM
                  cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. 
                 (Phòng thi cụ thể sẽ được thông báo sau) 

Đăng ký dự thi
Đăng ký online tại: https://forms.gle/hMCQgqLiMTfT7xuG7
Hạn chót nhận đăng ký dự thi: đến 23g55 tối thứ tư 21/10/2020
Danh sách thí sinh cùng số báo danh và phòng thi sẽ được thông báo trên website https://www.fit.hcmus.edu.vn/ và qua email đăng ký của thí sinh

Tham khảo
Tham khảo đề thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 16 tại: http://www.olp.vn/olympic/ket-qua---dhe-thi 
Các em sinh viên có thể làm thử các bài tập tại website sau: https://www.hackerrank.com/hcmus17-olp-practice 

Liên hệ
BTC kỳ thi Olympic Tin Học Sinh viên và ICPC
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần XVII năm 2020
icpc_olp@hcmus.edu.vn