Luyện tập online cá nhân 19/09/2017
(cập nhật ngày 19/09/2017)

Hai buổi thi các nhân (online) để luyện tập cho sinh viên sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối thứ ba (19/09) và thứ năm (21/09).
Thông tin về địa chỉ trang web làm bài online, cùng với username và password để làm bài luyện tập sẽ được gửi đến từng sinh viên qua email vào khoảng 12 giờ trưa thứ ba, 19/09/2017. Đề nghị các em sinh viên em lưu ý kiểm tra hộp thư (kể cả spam/bulk).
Các em sinh viên không cần tập trung lên các phòng thi /phòng máy trên trường để làm bài trong hai buổi thi online này.