Đăng ký bổ sung - cập nhật chính thức và dự thi ACM-ICPC cấp Trường năm 2017
(cập nhật ngày 07/10/2017)

1) Đăng ký thông tin chính thức của đội dự thi ACM-ICPC 2017 (từ cấp Trường)
Để lập danh sách chính thức dự thi ACM-ICPC cấp Trường năm 2017 - vòng thi chính thức để tuyển chọn đội tuyển dự thi ACM-ICPC các cấp, đề nghị tất cả các em sinh viên đăng ký chính thức thông tin của đội dự thi:
 • Form đăng ký thông tin chính thức của đội: https://goo.gl/forms/u5ZGNHXWAwrl1Ai23
 • Thời gian đăng ký: đến 23g55 tối thứ năm 12/10/2017.
 • Đặt tên chính thức cho đội theo quy định HCMUS-<Tên đội>. Những tên đội không phù hợp sẽ được yêu cầu thay đổi.
 • Mỗi đội gồm đủ 3 thành viên, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (không nhất thiết cùng lớp/chương trình đào tạo/Khoa).
 • Mỗi sinh viên cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân. Đây sẽ là thông tin được Trường đăng ký trên hệ thống toàn cầu (khi đội được tuyển chọn dự thi vòng thi khu vực Bắc-Trung-Nam)
  • Ngoài thông tin họ tên (tiếng Việt có dấu), cần ghi chính xác họ tên của mình theo tiếng Anh (không dấu, lưu ý thứ tự giữa họ, chữ lót và tên) để in trên giấy chứng nhận trong kỳ thi ACM-ICPC (từ cấp khu vực Bắc - Trung -Nam trở lên). 
  • Nên sử dụng email chính thức của sinh viên để được đăng ký tài khoản trên hệ thống toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có thể sử dụng email khác.
Đối với các em sinh viên có nguyện vọng dự thi ACM-ICPC của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2017 đã đăng ký (theo cá nhân hay đội) từ ngày 12.09.2017 đến 17.09.2017:
 • Cập nhật đầy đủ thông tin chính thức về đội và các thành viên
 • Có thể thay đổi tên đội hay thành viên trong đội
 • Với các đội chưa đủ thành viên: cần bổ sung thành viên đầy đủ
 • Với các em đăng ký cá nhân: cần lập đội gồm 3 thành viên.
Đối với các đội chưa đăng ký trong đợt đăng ký từ ngày 12 đến 17/09/2017: có thể đăng ký bổ sung để tham dự ACM-ICPC năm 2017, bắt đầu từ vòng thi cấp Trường (ngày 14/10/2017). Đây là đợt đăng ký bổ sung cuối cùng trước khi bắt đầu các vòng thi ACM-ICPC năm 2017.

2) Vòng thi ACM-ICPC cấp Trường:
- Các đội đăng ký chính thức dự thi ACM-ICPC sẽ tham gia vòng thi ACM-ICPC cấp Trường được tổ chức từ 13g đến 18g chiều thứ bảy 14/10/2017, thi tập trung tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
- Các đội đạt yêu cầu về kiến thức và chuyên môn trong vòng thi cấp Trường sẽ được Trường đề cử tham dự vòng thi khu vực Bắc-Trung-Nam online ACM/ICPC Việt Nam (ngày 22, 28 và 29/10/2017).

3) Buổi luyện tập chuẩn bị cho vòng thi ACM-ICPC cấp Trường:
- Để chuẩn bị cho vòng thi ACM-ICPC cấp Trường (ngày 14/10/2017), các đội có thể luyện tập (online) vào tối thứ tư 11/10/2017 hoặc tối thứ năm 12/10/2017 (từ 17 giờ đến 22 giờ).
- Do luyện tập online nên các em sinh viên có thể làm tại nhà.